เผาตัวเอง


เผาตัวเอง

ร้ายอะไร ไม่ร้ายเท่า จะเอาดี
เป็นธุลี จับจิต เกิดริษยา
ชิงดีแล้ว อวดเด่น เห็นออกมา
ตัวกูจ้า บ้าคลั่ง สังเวชใจ

สร้างนรก เป็นที่อยู่ เพราะเหตุนี้
“ตัวกูดี, ตัวกูเด่น” เห็นหรือไม่?
กลัวหมดดี จุดจี้ ให้เกิดไฟ
“เผาตัวเอง” ต่อไป เศร้าใจเอย ฯ

ท่านพุทธทาสภิกขุ

Image by Pexels from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ต้นทางแห่งการรู้แจ้งในกองทุกข์


ต้นทางแห่งการรู้แจ้งในกองทุกข์นี้
คือการรู้สึกตัว ถ้ารู้สึกตัวเป็น จนมีจิตที่ตั้งมั่น
อันเป็นสัมมาสมาธิ คือไม่หลงไม่ไหล ไม่แช่
ย่อมโน้มเอียงไปสู่การรู้เห็นตามเป็นจริงเอง
ทุกวันนี้คนปฏิบัติธรรมมีมากมาย
แต่มีน้อยคนที่ก้าวไปสู่การรู้แจ้งนี้
เพราะส่วนมากนั้นรู้สึกตัวไม่เป็น
เป็นแต่เพียงกระทำดัดแปลงจิตให้ดีงาม
แต่มิใช่พัฒนาจิตจนสามารถรู้เห็นตามจริง

พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

Image by jplenio from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา