ถึงเวลา..ต้องพักถึงวันนี้...Admin. ต้องขออภัยแฟนๆ สักเล็กน้อยนะคะ เพราะมีเหตุจำเป็นนิดหน่อย ต้องขอเวลาพักสักแป๊บหนึ่ง นั่นคือ ตอนนี้ Admin. early retire ออกมาจากบริษัท ตามยุคที่สื่อออนไลน์เข้ามาแทนที่เกือบทุกสื่อ แต่ทั้งนี้ ยังมิใช่การลาจากนะคะ ขอเวลาให้ทุกอย่างเข้าที่เข้าทางสักหน่อยก่อน แล้วจะกลับมาคัดสรรข้อธรรมนำเสนอเหมือนเดิมค่ะ 

ขอขอบพระคุณท่านนะคะที่ติดตามกันเสมอมา และขอโมทนาที่ท่านเป็นผู้มีจิตใจรักและสนใจใฝ่ศึกษาในธรรมะของพระพุทธองค์ค่ะ

จนกว่าจะพบกันใหม่..