ต้องปฏิบัติให้เต็มที่ตั้งแต่วันนี้ข้อสำคัญที่สุดของการปฏิบัติคือ ต้องไม่ประมาท
ต้องปฏิบัติให้เต็มที่ตั้งแต่วันนี้ 
ใครจะรู้ว่าความตายจะมาถึงเราเมื่อไหร่
เคยเห็นไหม เพื่อนเรา คนที่เรารู้จักตายไปแล้วนั่นนะ 
เขาเตือนเรา ถ้าเราปฏิบัติไม่เป็นเสียแต่วันนี้ 
เวลาจะตาย มันก็ไม่เป็นเหมือนกัน
เหมือนกับคนที่เพิ่งหัดว่ายน้ำ
เวลาใกล้จะจมจะตายนั่นแหละ 
ก็จมตายไปเปล่าๆ 

หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ

สติปัฏฐาน ๔ เพื่อกำจัดมูลแห่งวัฏฏะความงาม ความสุข ความเที่ยง
และความเป็นตัวตน 
๔ อย่างนี้ เป็นมูลแห่งวัฏฏะ
ผู้ที่รู้ไม่ทันจะถูกล่อให้หลง
การปฏิบัติวิปัสสนาในแนวสติปัฏฐาน ๔...
ก็เพื่อกำจัดเสียซึ่งมูลแห่งวัฏฏะนี้เอง

หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล