หยุดคิดหยุดปรุง สร้างสัมมาปัญญา
ในทางโลก ต้องคิดต้องปรุง เพื่อสร้างปัญญา
ในทางธรรม ต้องหยุดคิดหยุดปรุง
เพื่อสร้าง สัมมาปัญญา


สมสุโขภิกขุ

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา