จงรู้เฉพาะหน้าเฉพาะใจอยู่เสมอๆ
จงรู้เฉพาะหน้าเฉพาะใจอยู่เสมอๆ
รู้ให้ได้ทุกอิริยาบถ ทั้งนั่งทั้งนอน
ตั้งมั่นอยู่ในจิตดวงที่รู้อยู่นี้
นอกจากจิตที่รู้อยู่นี้ทั้งหมด
เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอน
นอกจากจิตที่รู้อยู่นี้เป็นทุกข์ทั้งโลก
นอกจากจิตที่รู้อยู่นี้ เป็นของที่ไม่ใช่ตัวตนของเรา
ไม่ควรลุ่มหลงไปกับสิ่งใดๆ ทั้งหมด
ควรรู้อยู่เห็นอยู่ ในเวลาปัจจุบันนี้อย่างเดียว
ถ้าผู้ปฏิบัติมาทำความเพียรเพื่อละกิเลส
รวมกำลังจิตลงไปสู่ดวงจิตที่รู้อยู่นี้ให้เต็มที่แล้ว
ก็จะเกิดความรู้แจ้ง
ได้แสงสว่างในธรรมปฏิบัติทุกๆ คนไป


หลวงปู่สิม พุทธาจาโร

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

อย่าไปกังวลที่จะหยุดความคิดจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา