รู้แล้วจบ


เวลาเจออารมณ์มากระทบ รักโลภโกรธหลง
ให้ "แค่รู้" แล้วละทิ้งเลย
อย่าไปตามรู้ตามดูต่อไปเรื่อยๆ
เป็นการไปเพลินกับอารมณ์
.
เรื่องนี้สําคัญนะครับ
เป็นทริกของการปฏิบัติเลยก็ว่าได้
เพราะเวลาสอนมักเลี่ยงที่จะใช้คําว่า
ให้ " ตามรู้ " กันไม่ได้ เพราะต้องตามรู้จริงๆ
แต่ความหมายนะ เขาไม่ได้ให้ไปตามรู้ต่อๆๆ ไป
แต่แค่ให้ รู้แล้วจบ รู้แล้วจบ รู้แล้วจบ
เป็นแบบนี้ ไม่ใช่ไปตามยึดดูรู้ไปเรื่อย
อย่างนี้มันยึดรู้ เป็นทั้งเพ่ง เป็นทั้งคิดรู้
วิปัสสนามันไม่เจริญ
หลุดไปทําผิดกันตรงนี้เยอะ
แล้วก็ค้างอยู่ตรงนี้
ปัญญาญาณจึงไม่ก้าวหน้ากันเสียที
Cr.Trader Hunter พบธรรม
Photo by MANH LAI VAN on Unsplash

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา