ผู้ศึกษาธรรมต้องระวังจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

หลักสำคัญในการเรียนรู้ธรรมจากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ถ้าเห็นชัดว่ามันเป็นของเกิด จิตมันตื่นพระพุทธเจ้าสอนให้เอาจิตเกี่ยวข้องกับธรรม 
ธรรมก็คือของเกิดมาดับ 
ธรรมก็คือของเกิดมาตาย 
รูปหรือนาม ก็เกิดมาตาย 
เกิดมาตายไม่มีอะไร ไม่มีอะไรเป็นสาระ
ไม่มีอะไรเป็นตัวตนเป็นแก่นสาร มีแต่ของเกิดมาตายทั้งนั้น
ถ้าเราเห็นชัดว่ามันเป็นของเกิด จิตมันตื่น 
มันถอนตัวออกทันที ทำไมจึงตื่น ทำไมจึงถอนตัว 
เพราะของที่ต้องเกิดนั้นเป็นของที่ต้องดับอยู่แล้ว
ดูแลห่วงแหนขนาดไหนก็ช่างเถอะ มันตายไปทุกขณะ 
ตายแล้วก็เน่าก็เปื่อยก็ทิ้งกันไป 
มันเกิดมาเน่ามาเปื่อย หาประมาณมิได้

หลวงปู่แบน ธนากโร

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


พุทธศาสนามองโลกและชีวิตตามความเป็นจริง..พระพุทธศาสนามิใช่มองโลกและชีวิตในแง่ร้าย 
แต่มองโลกและชีวิตตามความเป็นจริง 
เมื่อความทุกข์มีอยู่จริง 
พระพุทธศาสนาก็สอนให้เผชิญหน้ากับความทุกข์นั้น ไม่เลี่ยงหนี 
แต่ให้มองดูทุกข์นั้นด้วยความรู้เท่าทัน 
และด้วยความรู้เท่าทันความทุกข์นั้นเอง 
จึงทำให้มีจิตใจปลอดโปร่งอิสระด้วยปัญญา ไม่ถูกทุกข์บีบคั้น
เข้าทำนองว่า ' รู้ว่าชีวิตเป็นทุกข์ แต่มีชีวิตเป็นสุข ' 
หรือถ้าจะพูดให้ถูกต้องกว่านั้น 
รู้เท่าทันความทุกข์ จึงมีความสุขที่สมบูรณ์ ...

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) 

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา