ชีวิตมีบังเกอร์ ถ้าตั้งสติเป็น          คนที่ตั้งสติเป็นนี่ เหมือนกับชีวิตเขาอยู่ในบังเกอร์ ป้องกันอารมณ์ต่างๆ  ที่จะเกิดขึ้น ทั้งทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ถ้าเป็นคนที่ยังหลงใหลในอารมณ์ เปรียบเหมือนคนที่ยืนอยู่อย่างโดดเดี่ยว ลูกศรแห่งกิเลสตัณหาจะมาทิศทางใด ก็อาจจะถูก เกิดการเสวยเวทนา เป็นภพเป็นชาติ วุ่นวายหลงใหลกันไปตลอดเวลา

                                                                                              หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ

จงเฝ้าดูตนอย่ามองออกไปข้างนอก
ถ้าไปยึดข้างนอก
มันจะลืมตัว
มันจะไม่เห็นตัว
การพิจารณาผู้อื่น
จะเพิ่มความหยิ่งทะนง
จงเฝ้าดูตน

หลวงปู่ชา สุภัทโท


การจัดการกับอารมณ์รุนแรง


       
            การมีสติกับท้องที่พองขึ้นและท้องยุบลงในขณะที่หายใจเข้าออก เป็นวิธีการที่จะจัดการกับอารมณ์รุนแรงได้อย่างดียิ่ง ในขณะที่เรามีอารมณ์รุนแรงเกิดขึ้น เราไม่ควรปล่อยให้ตัวของเรา ใจของเราอยู่ในระดับสมอง วุ่นวายอยู่บนความคิดในสมอง เราควรจะนำความสนใจทั้งหมดมาอยู่ใต้สะดือในระดับท้อง และมุ่งความสนใจทั้งหมดอย่างเต็มที่ ไปที่ท้องที่พองขึ้นและยุบลง ในการตามลมหายใจ เข้าและออก ถ้าเราอยู่ตรงนั้นอย่างหนักแน่นกับลมหายใจเข้า-ท้องพอง หายใจออก -ท้องยุบลง ในเพียงเวลาแค่ 5 นาที อารมณ์รุนแรงนั้น ก็สามารถที่จะสงบลงได้

                                                                                                  ท่านติช นัท ฮันห์