ความกล้าสละตัวตนคือความกล้าที่แท้จากหนังสือ เพียงแค่รู้สึกตัว โดย พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

คนที่คิดถึงคนอื่นอยู่เสมอจะเป็นคนที่สุขง่ายคนที่คิดถึงแต่ตัวเองจะเป็นคนที่ทุกข์ง่าย
เพราะว่าเวลามีอะไรมากระทบ 
แม้เพียงเรื่องเล็กน้อยก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ 
คนที่คิดถึงคนอื่นอยู่เสมอจะเป็นคนที่สุขง่าย
เพราะหัวใจของเขาจะใหญ่ขึ้น แต่ว่าอัตตาตัวตนจะเล็กลง
ทำให้มีพื้นที่รับความสุขมากขึ้น

พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา