ความเข้าใจของจิตใจ


ความเข้าใจของจิตใจ 
ทำให้ใจไม่แบกวิบากชีวิต 
ไม่แบกตัวใจเอง
ที่ไม่เข้าใจถ่องแท้ 
เพราะหลงวนติดอยู่กับความคิด 
ด้วยหลงผิดไปว่า ต้องคิดจึงจะเข้าใจ 
และเอามาทำได้ 
แท้แล้วความคิดที่ทำให้เกิดความเข้าใจ-ทำเป็น 
เป็นสิ่งที่ใช้ได้สำหรับโลก (บัญญัติ) เท่านั้น 
แต่ใช้ไม่ได้กับโลก (โลกุตร) ที่เป็นปัญญาเข้าใจ
อันเกิดจากการดู การสังเกต
การคลุกคลีกับธรรมชาติที่ปรากฏตัวออกมา

การเดินทาง แห่งจิตวิญญาณ

Image by Mammiya from pixabay 

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ตัดกำลัง "เพลิน" ให้น้อยลงมา


เมื่อมีอวิชชา ตัวเพลิน ตัวเผลออยู่
มันก็ต้องมีกรรมตามมา
เพราะเป็นเหตุปัจจัยของมัน
ถ้าเราไม่อยากให้มีกรรม
หรือกรรมที่สั่งสมมาเยอะแยะ
ให้หมดไปไวๆ
เราก็ต้องไปจัดการที่ตัวอวิชชา
ตัวเผลอ ตัวเพลินต่างๆ
ที่เราเพลินในรูป เสียง กลิ่น รส
ตัดกำลัง "เพลิน" ให้น้อยลงมา

หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท

Image by enriquelopezgarre from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา