ความสุขของพ่อ
                                                   ความสุขรื่นเริงใจจริงๆ ของพ่อก็คือ

๑. ถ้าเห็นลูกรักทั้งหมดของพ่อมีจิตเมตตาปรานี ปรารถนาสงเคราะห์คนและสัตว์
    ให้มีความสุข
๒. เห็นลูกบริบูรณ์ไปด้วยสีลาจารวัตร
๓. ลูกของพ่อรู้จักตัดนิวรณ์ ๕ ประการ
๔. ลูกมีกำลังจิตเข้าประหัตประหารกิเลส สร้างสังขารุเปกขาญาณ ให้เกิด

                                                              หลวงพ่อฤาษีลิงดำมัวแต่นึกถึงวันเกิด...
มัวแต่นึกถึงวันเกิด ให้นึกถึงวันตายเสียบ้าง

ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก

กรรมต้องขออโหสิด้วยตนเอง
อย่าเข้าใจว่า มาทำบุญที่นี่จะตัดบาปตัดกรรมตัดเวรได้นะ 
ตัดไม่ได้ เว้นแต่กรรมที่เบาที่อโหสิกรรมตัดได้ พวกนั้นตัดได้
ก็พระพุทธเจ้ายังจะตัดไม่ได้ พระมหาโมคคัลลาน์มีฤทธิ์สุดขีด
ไม่มีองค์จะมาเทียมถึง ก็ตัดไม่ได้
จึงขอฝากไว้ อย่าหลับหูหลับตาฟัง แต่คนไม่รู้
หาว่าท่านครูบา หลวงพ่อวัดพระพุทธบาท จะมาตัดกรรมตัดเวร 
ตัดไม่ได้หรอก
แต่ถ้าเป็นอโหสิกรรม ได้ทำผิดพูดผิดต่อใครๆ
เจ้าตัวเองต้องขอตัดเอาเอง
อโหสิกรรมถือว่าตัดได้  ก็ต้องตัดเอง จะต้องขอเอง ให้คนอื่นไปขอไม่ได้ 
ไม่พ้นจากกรรม
เราต้องขอเอง ต้องอ่อนน้อมกล่าวคำสารภาพกับตัวเขา
เขาจึงจะอโหสิงดโทษให้เรา 

หลวงปู่ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา