ญาณทัสนะเป็นพิเศษญาณทัสนะเป็นพิเศษนั้น
คือ เห็นตามเป็นจริงในขณะนั้น 
รู้ตามเป็นจริงในขณะนั้น
ไม่สำคัญตัวว่าเป็นเรา เขาในขณะนั้น 
อุปาทานก็แตกกระเจิงไปเอง
ไม่ได้ต้องทำท่าทำทางให้แตก 

หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ถ้าไม่ยอมตายจะไม่พบเห็นธรรม
การปฏิบัติที่จะพ้นทุกข์จะต้องเสี่ยงกับตาย 
คือจะต้องตายก่อนตาย ให้อหังการ มมังการ 
ตัวกูของกู มันตายนั่นเอง
ถ้าไม่ยอมตายจะไม่พบเห็นธรรม 
และไม่มีทางพ้นทุกข์ได้เลย

หลวงพ่อกนฺตสิริ (กนฺตสิริ ภิกฺขุ)


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา