คาถา “ว่าง” คือคาถาที่ประเสริฐที่สุดจะหมดทุกข์พ้นทุกข์ 
ก็อยู่ตรงที่ใจไม่ยอมรับเอาทุกข์เข้ามาอีก  
โดยพยายามทำความว่างให้เกิดขึ้นในใจตัวเดียว 
ไม่ต้องไปแสวงหาที่อื่น 
คาถา “ว่าง” คือคาถาที่ประเสริฐที่สุด 
ถ้าพวกเราสามารถทำได้ ก็จะปลอดจากทุกข์ทั้งปวง 
ไม่มีแก่ มีเจ็บ มีตาย

หลวงปู่คูณ สิริจันโท

ที่มา : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

จงยอมแพ้กิเลสผู้อื่นจงยอมแพ้กิเลสผู้อื่นอย่างหมอบราบคาบแก้ว แต่จงอย่ายอมแพ้กิเลสของตัวเอง พระอาจารย์ชุมพล พลปญฺโญ

ที่มา : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา