ทำบุญสละความตระหนี่ กุศลจึงสมบูรณ์
การทำบุญ ทำกุศลเดี๋ยวนี้ ส่วนมากทำเพื่อพ่อ ทำเพื่อแม่ 
ทำเพื่อลูก ทำเพื่อสามีภรรยา..
บุญกุศลทำเพื่อพรรคพวก ทำเพื่อสามีภรรยาของตัวเอง 
ก็เรียกว่าทำเพื่อตนอยู่ 
การทำบุญ ทำกุศลจึงมีอานิสงส์ไม่สมบูรณ์...
การทำบุญทำกุศล ต้องทำด้วยศรัทธา 
ทำด้วยความเชื่อ ความเลื่อมใส
ทำมุ่งในการที่จะเสียสละความตระหนี่ของตนจริง ๆ 
อันนี้เป็นบุญ เป็นกุศลอย่างสมบูรณ์


หลวงปู่แบน ธนากโร