ถ้าจิตตั้งมั่นได้ จิตอยู่แค่รู้          ถ้าจิตของโยมตั้งมั่นได้ โลกทั้งใบจะหมุนไปยังไง ก็ให้เขาหมุนไป แต่จิตของเรานั้นไม่ได้ยินดีมาก แล้วก็ไม่ได้ยินร้ายมาก เพียงแต่รู้ว่าสิ่งนี้เป็นอิฏฐารมณ์ หรืออนิฏฐารมณ์ อารมณ์ที่ชอบก็มีสติ อารมณ์ที่ไม่ชอบก็มีสติ แล้วก็วางเสีย ไม่ใช่ว่าพอชอบแล้วต้องยึดนะ  ถ้าอย่างนี้เรายังไม่ไปไหน. . .

                                                                                  พระอาจารย์สมชาติ ธมฺมโชโต

อย่าให้จิตเพ่งนอกอย่าให้จิตเพ่งนอก 
ให้รู้ในตัว เห็นในตัว 
เมื่อรู้ในตัวแล้ว รู้ทั่วไป 
เพราะตัวเป็นต้นเหตุ

แม่ชีแก้ว เสียงล้ำ

ใจสงบตั้งมั่น ปัญญาก็เกิดถ้าคนเรานี่ฝึกใจให้สงบตั้งมั่นลงด้วยดีแล้ว 
ปัญญามันก็เกิด เมื่อปัญญามันเกิดแล้ว 
มันก็มองเห็นธาตุสี่ขันธ์ห้าตามเป็นจริง 
บรรเทากิเลสตัณหาให้น้อยเบาบางลงไปโดยลำดับ

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ