สุขแท้ เกิดจากความสงบ


สุขแท้ เกิดจากความสงบ
ความสงบ เกิดจากปัญญารักษาตน
ปัญญารักษาตน เกิดจากการรู้แจ้ง
เห็นความจริงที่มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น

ตื่นทางปัญญา จิตกลับสู่เดิมแท้
(อิโตมิ จัง)

Image HeckiMG from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

นั่นแหละใช้ได้


จิตใจเป็นสุขได้ในที่ทุกสถาน 
อยู่ในป่าเป็นอย่างใด 
อยู่ในบ้านก็เป็นอย่างนั้น 
อยู่คนเดียวอย่างใด 
อยู่ในหมู่คนก็เป็นอย่างนั้น 
มีเสียงมากระทบก็เฉยๆ 
มีรูป มีกลิ่น มีรสมากระทบอายตนะ 
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ 
เราก็ไม่หวั่นไหวโยกโคลง…
นั่นแหละใช้ได้

ท่านปัญญานันทภิกขุ

Image by fj21 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา