ความสงบคือใจวางอารมณ์ภายนอก
ความสงบในที่นี้ หมายถึง ใจของเรามันวางจากอารมณ์ภายนอก
แม้สิ่งใดจะผ่านเข้ามา เช่น 
อย่างรูปผ่านเข้ามาทางตา เสียงผ่านเข้ามาทางหู 
กลิ่นผ่านเข้ามาทางจมูก รสผ่านเข้ามาทางลิ้น อย่างนี้ เป็นต้น
ใจไม่ยึด ใจไม่ถือ ใจวางเสีย นั้นแหละ ...
เรียกว่า ได้รับความสุขกาย สบายใจ


หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป

ช่วงการปฏิบัติธรรมและชีวิตประจำวันสำคัญเท่าเทียมกัน          บางคนเฝ้าแต่รอเวลาที่จะไปปฏิบัติธรรมครั้งต่อไป และไม่ใช้ประโยชน์จากช่วงเวลาของชีวิตประจำวัน พวกเขามองไม่ออกว่าโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองนั้นมีอยู่ตลอดเวลาและการฝึกนั้นทำได้ทุกที่ทุกเวลา ช่วงการปฏิบัติธรรมและชีวิตประจำวันมีความสำคัญเท่าเทียมกัน

                                                                                                    พระอาจารย์สุมโนภิกขุ

ทำงานด้วยสติต่อเนื่อง จะไม่เหนื่อยโดยปกติ เราทำอะไร ถ้าสติของเรามีความต่อเนื่อง 
พอเราทำเสร็จจะไม่เหนื่อย จะมีความชื่นใจ  
เป็นหลักธรรมชาติอย่างหนึ่งของจิตใจ...

พระอาจารย์ปสันโน