สงบ ไม่สงบ ไม่สน ทำให้ยิ่งอยู่เสมอการบำเพ็ญจิตตภาวนา อย่ามุ่งแต่ให้ใจสงบ...
ความไม่สงบเกิดขึ้น เราก็ไม่ไปติด
ในเมื่อเราไม่ติด แล้วเราจะไปเดือดร้อน 
ไปเป็นทุกข์ เพราะความไม่สงบของใจได้อย่างไร…
พอใจแต่ความสงบ ก็จะเจอสิ่งที่ไม่พอใจ
สงบ ไม่สงบ ไม่สน ทำให้ยิ่งอยู่เสมอ
เราไม่ได้ทำเพื่ออะไร เราทำเพื่อละ 
ทำเพื่อปล่อยวาง ทำเพื่อสลัดทิ้ง 
ดีก็ไม่เอา จะเอาทำไม 
เอาแล้วหนักทั้งนั้น เป็นภาระทั้งนั้น

หลวงปู่แบน ธนากโร

Image by kalyanayahaluwo from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

ปฏิบัติแล้วเครียดทำอย่างไรดีปฏิบัติแล้วเครียดทำอย่างไรดี
ปฏิบัติแล้วเครียดก็เลิกปฏิบัติ 
คือ เลิก "เป็นนักปฏิบัติ"
มันเกิดจากการ "ตั้งท่า" และสร้างอัตตาตัวตน 
สร้างภพของการเป็นนักปฏิบัติขึ้นมา
เลิกเป็น "นักปฏิบัติ" มาเป็น "นักสังเกตการณ์"
มาเรียนรู้พฤติกรรมของกายและใจของตัวเอง 
ที่ผ่านมา เราสังเกตแต่คนอื่น
มาปฏิบัติ เพื่อสังเกตตัวเองบ้าง
คนที่ไม่เข้าใจ คิดว่าการปฏิบัติคือการหลับตานั่งสมาธิ เดินจงกรม
ต้องเครียด ต้องขรึม ต้องตั้งท่าแบบนั้นแบบนี้
ซึ่งนำไปสู่ความเครียดที่เราสร้างขึ้นมาเอง

พระอาจารย์มหาวิเชียร ชินวังโส

Image by mohamed_hassan from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา