คิดจะรู้ทันความคิดและรู้ทันกิเลส


คิดจะรู้ทันความคิดและรู้ทันกิเลส
ด้วยการที่จะเอาสติไปตั้งท่ารอเพื่อจะรู้ทัน 
เหนื่อยเปล่า..!
ไม่มีใครรู้ทันได้ด้วยวิธีนี้แน่นอน 
ฝึกไปๆ สติก็จะเมื่อยล้า
เพราะต้องมารักษาสติไว้ตลอด 
ถ้าเราใช้วีธีแบบเรียนรู้ตามความเป็นจริง 
วางรู้ซื่อๆ โดยไม่ลงไปเล่นกับสภาวะนั้นๆ 
รู้จะเบาและมีสติที่รู้เอง 

พระอาจารย์ชานนท์ ชยนนฺโท

Image by Kranich17 from pixabay

อ่านฉบับเต็มได้ที่


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

อุเบกขาบารมี


“อุเบกขาบารมี”
การเข้าถึงความเป็นกลางของธรรมชาติ
ความเป็นกลาง มันไม่ใช่การเฉยเมย
ไม่ใช่ความแห้งแล้ง
แต่คือ มันไม่เกาะเกี่ยวกับสิ่งใด
ไม่อะไรกับอะไร
แต่ว่าโอบอุ้มทุกสรรพสิ่ง
เหมือนสายน้ำที่ไหลผ่าน

พระมหาวรพรต กิตฺติวโร

Image by TheOtherKev from pixabay

อ่านฉบับเต็มได้ที่ ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา