เห็นเท่านี้จริงๆไม่มากเลยนะ


ผู้มีปัญญาจริงๆ 
เห็นเพียงแค่ว่า
มีเพียงทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้น
มีเพียงทุกข์เท่านั้นที่ดับไป
เห็นเท่านี้จริงๆไม่มากเลยนะ
ทุกข์นี้ก็คือสิ่งที่เรียกกันว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
เห็นได้รู้ได้จากการอบรมสติปัญญา
จนจิตพัฒนาจาก รู้ จนถึง สักว่ารู้

พระอาจารย์เจษฎา คุตฺตจิตฺโต

Image by TieuBaoTruong from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา