ความก้าวหน้าของวิปัสสนาญาณ          ความก้าวหน้าของวิปัสสนาญาณ คือ เมื่อกิเลสเข้ามาในดวงใจหรือดวงจิตของเรา เราสามารถรู้เท่าทันมัน แล้วรู้ว่ามันขังอยู่ในใจของเรานานแค่ไหน คือ เรารู้เท่าทันมันตลอด จากนั้นกิเลสสามารถตกลงไปได้ไวที่สุด พูดง่ายๆ คือ เมื่อกิเลสเข้ามาปุ๊ป แล้วมันตกลงไปจากใจได้ไวที่สุด นี่จึงเรียกว่าความก้าวหน้าของด้านวิปัสสนาญาณในระดับต้นโดยการอาศัยสติ สติจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

                                                                                     พระอาจารย์ยุคลธรณ์ ธัมมปุตโต

ทำบุญด้วยจิตผ่องใสจึงได้บุญจะเดิน.. นั่ง.. กิน.. แม้แต่ตอนนอน ภาวนาไว้ อย่าได้ขาด..
ปฏิบัติ ทุกลมหายใจเข้าออก ทรงอารมณ์ดีดี 
อย่าให้กระแสไม่ดี เข้ามากระทบ...
การบันทึกบุญอยู่ที่อารมณ์ หากอารมณ์ดี
ก็จะบันทึกบุญได้ตลอด หากอารมณ์ไม่ดี
จะบันทึกบุญไม่ได้เลย...

หลวงตาม้า(วรงคต) วิริยธโร

ทางโลกกับทางธรรมในทางโลก การได้มามากๆ 
เป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา
แต่ในทางธรรม การสละสิ่งที่มีมากๆ 
ให้หมดไป แม้แต่สิ่งละเอียดอ่อน 
ภายในใจได้ … ท่านว่า ประเสริฐสุด

หลวงปู่จันทร์ศรี จันฺททีโป