อย่าใช้เวลา..


อย่าใช้เวลา
ที่ควรเอาไว้ทำความเข้าใจตัวเอง
ไปใช้หมกมุ่นครุ่นคิด
หาทางทำให้คนทั้งโลกมองคุณดีขึ้น

ดังตฤณ

Image by Pamjpat from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

วิปัสสนาญาณอย่างแท้จริง


วิปัสสนาญาณอย่างแท้จริง 

ไม่มีความรู้ของสัญญาเข้ามาแอบแฝง ไม่เอาความรู้ในตำราเข้ามาเปรียบเทียบ เป็นญาณที่ตัดความลังเลสงสัย ในความรู้เห็นด้วยตนเองและไม่ไปหาใครมาตัดสินใจให้
ไม่ต้องไปหาเอาคำพยากรณ์จากใครๆ ทั้งสิ้น เพราะความรู้เห็นชัดเจนอยู่แล้ว จึงเชื่อมั่นในความถูกต้องเฉพาะตน จึงเรียกว่า “ปัจจัตตัง” จะเป็นญาณที่ตัดสินที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ 
.
เป็น “มัคคามัคญาณทัสสนะวิสุทธิ” จะรู้เห็นเส้นทางอันบริสุทธิ์ของตัวเองอย่างชัดเจน จึงไม่ได้ไปหาถามใคร เพราะไม่มีความลังเลสงสัย ในความรู้เห็นของตนเอง คำว่า “ตนแลเป็นที่พึงของตน” ก็อยู่ในช่วงนี้

หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ
หนังสือ ข้ามกระแส

Image by ChiemSeherin from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา