ทิฏฐธรรมสุขวิหารเมื่อเธอสามารถนำใจของเธอ
กลับมาสู่กายของเธอ
และดำรงอยู่อย่างตั้งมั่น
ในปัจจุบันขณะ
เธอจะตระหนักรู้ว่า
เธอมีเงื่อนไขมากมาย
ที่ทำให้เธอมีความสุข
มากกว่าที่คิดไว้เสียอีก
นี่คือ ทิฏฐธรรมสุขวิหาร

ท่านติช นัท ฮันห์

Image by Daria-Yakovleva from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

กายมันฉลาด...แต่ใจมันโง่


กายมันฉลาด...แต่ใจมันโง่
อาหารบูดๆ เน่าๆ
กายเราไม่ยอมกินเข้าไป
แต่อารมณ์บูดๆ เน่าๆ
ใจเรากลับกินเข้าไปอยู่เรื่อย

พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ

Image by Daria-Yakovleva from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา