ให้ตั้งสติกำหนดจิตใจของตน         ธรรมะก็อยู่ที่ใจ ให้ตั้งสติกำหนดจิตใจของตน    
ให้รู้ว่าขณะนี้จิตมันอยู่ที่ไหน

หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป