การกลับคืนสู่ธรรมชาติอย่างง่ายๆ


การกลับคืนสู่ธรรมชาติอย่างง่ายๆ 
เพียงแค่...
เดินอย่างไร้ผู้เดิน
กินอย่างไร้ผู้กิน
ทำอย่างไร้ผู้ทำ
คิดนึกอย่างไร้ผู้คิดนึก
สุข-ทุกข์อย่างไร้ผู้สุข-ทุกข์
มีตัวตนอย่างไร้ผู้มีตัวตน
ฯลฯ 
เป็นการกลับคืนสู่ธรรมชาติสดๆ 
ที่นี่ เดี๋ยวนี้ 
อิสระที่นี่ เดี๋ยวนี้

อิโตมิ จัง

Image by Jordan_Singh from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

ใจที่เป็นกลางก็คือ ใจที่เป็นธรรมะ


สรณะอื่นใด จะยิ่งไปกว่า
พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ
นั่นเป็นอันว่าไม่มี
ถ้าหากว่าใจของเรา
ถึงพุทธะ ถึงธรรมะ ถึงสังฆะแล้ว
รัตนะทั้งสามจะมารวมตัวกัน
เข้าอยู่จุดศูนย์กลางคือธรรมรัตนะ
ธรรมก็คือใจที่เป็นกลาง
ใจที่เป็นกลางก็คือ ใจที่เป็นธรรมะนั่นเอง
ถ้าหากว่าใจของพวกเรา
เข้าอยู่ในจุดที่เป็นกลางๆ นี้แล้ว
จะไม่มีสิ่งอื่นใดที่ใจของพวกเรา
จะเข้าไปเกาะอยู่ได้อีก
มีแต่สรรพสิ่งทั้งปวงที่มีอยู่ในโลกเท่านั้น
จะมาขออาศัยให้เราไปเป็นที่พึ่ง

หลวงปู่คูณ สิริจันโท

Image by Lancier from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา