คนเรานั้นแก่ลงเพราะความคิดที่ยึดติด


คนเรานั้นแก่ลงเพราะความคิดที่ยึดติด
ประสบการณ์ใดที่ทำให้ท่านยึดติด
ประสบการณ์นั้นคือประสบการณ์ที่ทำให้ท่านกลายเป็นคนแก่ 
ประสบการณ์ใดที่นำท่านไปสู่ความปล่อยวาง
ประสบการณ์นั้นคือประสบการณ์
ที่ทำให้ท่านกลับมาเป็นหนุ่มเป็นสาวอีกครั้ง

คุณพศิน อินทรวงค์


Image by NguyenCongDuc from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


กวาดบ้าน


กวาดบ้าน 
ถ้าตั้งใจจะกวาดให้สะอาด 
อันนี้ทุกข์
ให้ตั้งใจว่า 
เราทำเพื่อเสียสละ 
เพื่อใจสบาย 
จะได้ทั้งสติ ได้ทั้งคุณธรรม 
และได้บ้านสะอาดด้วย

หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม

Fb.บ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

Image by morenabrasilis from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา