ทุกคนมีสิ่งที่ประเสริฐกว่าแก้ววิเศษ


เธอจงจำไว้ว่า 
ทุกคนมีสิ่งที่ประเสริฐกว่าแก้ววิเศษอยู่ในตัวเอง 
นั่นก็คือ จิตใจที่สะอาด สว่าง สงบ 
จิตใจที่ดำรงอยู่อย่างโปร่งเบาจากอารมณ์ทั้งปวง 
เมื่อใดที่เราสามารถทำจิตให้สงบ 
ไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลงได้แล้ว 
ไม่ว่าเราจะมีฐานะมั่งมีหรือยากจน 
เราจะอยู่อย่างมีความสุขได้ 
เพราะใจที่รู้เท่าทันอารมณ์และปล่อยวางเป็น 
ย่อมเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีได้เสมอ

พระมหาวีระพันธ์ ชุติปัญโญ 
เจ้าอาวาสวัดป่าปาลธรรม จ.กาฬสินธุ์

Image by AdinaVoicu from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

จงอย่ายึดไว้สักสิ่ง


จงมีจิตที่เปิดกว้างสำหรับทุกสิ่ง
แต่จงอย่ายึดไว้สักสิ่ง

ท่านติโลปะ
ครูสอนธรรมแห่งธิเบต

Credit : เพจมหายาน ธิเบต

Image by ID 9187092 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา