จงหาความสงบในจิตแทนภายนอก          จงหาความสงบในจิต แทนการหาความสงบในสภาวะรอบกาย หรือจงหาแต่ความสงบภายใน อย่าไปหาความสงบภายนอก หากจิตเราไม่สงบ จะไปอยู่ที่ไหนมันก็ไม่สงบ เพราะความชุลมุนวุ่นวาย ย่อมเป็นปกติธรรมของชาวโลก กำลังใจที่ตั้งมั่นจึงเป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติ

                                                                                                            สมเด็จองค์ปฐม

เราเกิดมาเพื่อสร้างบารมี..เราก็เกิดในโลกนี้ เพื่อมาสร้างบารมี ไม่ใช่ว่า มาเกิดเล่น 
เกิดมาแสวงหาความสุข สนุกชั่วคราว ไม่มีประโยชน์อะไร
ชีวิตเป็นของไม่เที่ยง ความตาย เป็นของแน่นอน
โลกนี้เป็นแต่ทางผ่าน เท่านั้นเองล่ะ...
เกิดมาเพื่อมาสร้างบารมี อาศัยบุญบารมี 
นำดวงจิตนี้ ให้พ้นจากทุกข์ ไปตามลำดับนะ..

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

อย่าหวังสุขแท้จริงในโลก          เมื่อเราไม่เข้าใจธรรมชาติของตนเอง ไม่เข้าใจธรรมชาติของโลก "ตัณหาก็จะเป็นผู้สนตะพาย" โดยเราหลงหวังไปว่าโลกจะให้สิ่งที่ จริงๆ แล้วโลกให้เราไม่ได้ คือความสุขที่ไม่รู้โรย ความสุขที่ยืนยงคงกระพัน แต่สัจธรรมความจริงที่ปุถุชนไม่อยากรับรู้ คือสิ่งที่เราจะได้จากโลกมีแค่ความสุขแบบกระตุ้นประสาท หรือบำเรออัตตาเท่านั้น

                                                                                          ชยสาโรภิกขุ 

การเจริญความเพียรการเจริญความเพียร 
มิใช่การเดินจงกรมนานๆ 
หรือนั่งสมาธิได้นานๆ
แต่หมายถึง การน้อมเข้ามา
ในกายในใจของตนให้ต่อเนื่อง

 หลวงพ่อเยื้อน ขันติพโล