ทุกข์ใจ เป็นของไม่มีจริง


ทุกข์กาย เป็นความจริง 
เป็นปรมัตถธรรม อยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์ 
เห็น เรียนรู้ ยอมรับ และบำบัดตามสภาพ
ทุกข์ใจ เป็นของไม่มีจริง 
เป็นผลของความไม่รู้ ไม่มีสติ เป็นสมุทัย 
ละ...ด้วยการกลับมารู้สึกตัว

พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน

Image by Soorelis from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


ความรู้สึกตัวนี้แหละ ไม่ทำให้เราหลงอยากให้พวกเราทำความรู้สึกตัวให้มากๆ
ความรู้สึกตัวนี้แหละ ไม่ทำให้เราหลง 
และเป็นการทำให้เราเห็นตัวชีวิตจิตใจจริงๆ 
อันที่จริงแล้วชีวิตจิตใจของคนนั้น ไม่เคยมีความทุกข์ 
เมื่อใดเราเผลอตัว เรียกว่า “หลง” จึงถลำไปกับสิ่งที่เราคิด 
ความคิดเหล่านั้น ก็เกิดการปรุงแต่ง สร้างเรื่องราวขึ้น 
เมื่อสร้างเรื่องขึ้น ก็ออกนอกตัวไป ไม่รู้ตัวเอง 
ไหลไปตามอำนาจของเรื่องราวต่างๆ ที่สร้าง 
สิ่งเหล่านั้นจึงทำให้เกิดความทุกข์...

หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ

Image by stanbalik from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา