ความว่างของพระอรหันต์


ความว่างของพระอรหันต์ 
ไม่ใช่จิตว่างโล่งอย่างไม่มีอะไร 
ว่างจากกิเลส ความยินดี ยินร้าย 
ความพอใจ ไม่พอใจ 
มันว่างจากอันนี้ต่างหาก 
จิตของพระอรหันต์ไม่ใช่จิตว่าง 
ยิ่งคิดมากกว่าเรา แต่ว่าพอท่านคิดอะไรขึ้นมา 
สติของท่านตามทันพั๊บๆๆ 
ท่านไม่ยึดอะไรไว้เป็นปัญหาให้ตัวเองเดือดร้อน

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา