ดูใจทัน แก้ปัญหาได้          เรื่องของใจ จะทำให้ใจเป็นสุข ใจจะปล่อยวางจนถึงขั้นเนกขัมมะ ใจออกจากกาม ใจวางเฉยได้ ต้องทันใจตัวเอง ดูใจทัน แก้ปัญหาได้

                                                                                              พระอาจารย์มานพ อุปสโม