ให้ทุกข์แค่ตอนทุกข์


 ต่อให้ทุกข์ที่สุด... ก็ต้องผ่านพ้นไปจนได้
 เมื่อเรานั่งมองอดีต เรายังผ่านทุกข์มาได้ตั้งหลายทุกข์
 ในเมื่อ... ชีวิต... มันยังมีชีวิต
 ขอแค่อย่าทุกข์ก่อนเจอทุกข์
 หลังทุกข์ อย่าทุกข์อีก
 ให้ทุกข์ แค่ตอนทุกข์
 แล้วทุกข์ที่สุด... ก็จะเป็นทุกข์แค่นี้เอง

  หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม

ผู้ยึดมั่นถือมั่นนั้นยังเดินผิดทางผู้ยึดมั่นถือมั่นนั้นยังเดินผิดทาง
ผู้ปล่อยผู้วาง ไม่ยึดมั่นถือมั่นนั้น คือ ยอดมนุษย์
ก้าวขาไม่หยุด ไปสิ้นสุดในแดนนิพพาน
สุขสำราญเป็นที่หนึ่ง ถึงแล้วบรมสุข

หลวงปู่สาย เขมธัมโม

วิธีแก้ความโกรธ          ให้หาภาพพระพุทธรูป หรือพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งที่เราเคารพนับถือ อัดขยายภาพให้ใหญ่แล้วใส่กรอบตั้งไว้ในที่ที่เหมาะสม และเราสามารถมองเห็นได้บ่อยๆ แล้วนั่งมองดูทุกวันๆ พอเวลาโกรธใครก็ให้นึกถึงหน้าท่าน แล้วอารมณ์โกรธก็จะหายไปเอง ให้ทำเช่นนี้เรื่อยๆ จนกลายเป็นความเคยชิน พอเกิดอารมณ์โกรธปั๊บก็ให้เห็นหน้าท่านปุ๊บ กลายเป็นสมาธิเลย


                                                                                         หลวงตาม้า(วรงคต) วิริยธโร