คุณค่าที่แท้จริงของการเกิดมา​


เพราะความไม่รู้แจ้งพระสัทธรรม​
ความจริงของธรรมชาติ
พวกเราทุกคนจึงได้หลงวกวนอยู่กับสิ่งต่างๆในโลก
จึงหลงทำกรรมต่างๆ​ เกิดเป็นวิบากกรรม
เกิดเป็นพันธนาการต่างๆ...
เพราะฉะนั้น...
การที่เรามีชีวิตในแต่ละวัน แต่ละคืน
คุณค่าที่แท้จริงของการเกิดมา​
ก็คือ​ การชำระตนเอง
ด้วยการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม
เข้าถึงความบริสุทธิ์ของธรรมชาติอยู่เนืองๆ
เพื่อชำระล้างบาป อาสวะต่างๆ
ที่หมักหมม​ มานับภพชาติไม่ถ้วน...

พระมหาวรพรต กิตฺติวโร

Image by iemlee from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

การเฝ้าสังเกตดูเฉยๆ


การเฝ้าสังเกตดูเฉยๆ
หมายความว่า ท่านต้องไม่ไปพยายามปรุงแต่ง
มองหาความรู้สึกที่ตัวเองชอบ
หรือผลักไสความรู้สึกที่ตัวเองไม่ชอบ
ไม่มีประโยชน์อะไร เพราะสิ่งต่างๆนั้นเกิดขึ้นเอง...
ท่านไม่ใช่ผู้ที่จะบงการหรือสั่งความรู้สึกได้
มันเป็นเรื่องของกฏธรรมชาติ...

ท่านอาจารย์โกเอ็นก้า

Image by hjrivas from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา