จิต..ดำเนินอยู่บนทางสายกลาง เห็นทุกข์ และดับทุกข์ได้จิต..ดำเนินอยู่บนทางสายกลาง เห็นทุกข์ และดับทุกข์ได้ 
เพราะมีปัญญาเห็นความจริงว่า .. 
ทุกข์ที่เกิดขึ้น มีความดับไปเป็นธรรมดา 
จิตกับความคิดแยกจากกัน 
จิตจึงผ่องใส เป็นอิสระจาก ความคิดดีและไม่ดี 
ความคิดไม่ดี ละทิ้งไป ความคิดดีนำมาใช้ 
แต่ไม่ยึดมั่นว่าความคิดทั้งหลายเป็นเราเป็นของเรา 
จิตจึงหลุดพ้นจากความทุกข์ พบความสุขที่แท้จริงตลอดไป

พระอาจารย์ธัมมทีโป

ที่มา : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

เบื้องต้นให้จิตเป็นกลางด้วยสติก่อนเราภาวนานะ เบื้องต้นให้จิตเป็นกลางด้วยสติก่อน
ต่อมาก็จิตเป็นกลางด้วยปัญญา 
จิตเป็นกลางด้วยปัญญานี่เป็นกลางของมันเอง 
ไม่ต้องไปยุ่งกับมันหรอก ตามรู้ตามดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ
ในที่สุดปัญญามันเกิด 
มันเห็นว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราว 
สุขก็ชั่วคราว ทุกข์ก็ชั่วคราว ดีก็ชั่วคราว ชั่วก็ชั่วคราว 
พอเห็นทุกอย่างเป็นของชั่วคราว จิตมันเป็นกลางเอง

หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

ที่มา : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา