เผชิญทุกข์


เผชิญทุกข์

ทุกชีวิต ต้องพบ ประสบทุกข์
จงรีบลุก เผชิญหน้า อย่างผ่าเผย
จะพ้นทุกข์ ต้องทำใจ ให้คุ้นเคย
ทุกข์มาเกย จะร้องว่า เพื่อนข้าเอง

พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ

Image by sirridho from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนาไม่ต้องไปกำหนดใจละมันให้ลำบาก


เมื่อบุคคลมาฝึกจิตนี้
ให้ตั้งมั่นลงไปด้วยดี
เรื่องชั่วมากระทบกระทั่งเข้า 
ก็ไม่ยึดถือเอา
เมื่อไม่ยึดถือ มันก็ดับไป
สิ่งต่างๆ เมื่อจิตไม่ยึดถือเอาเท่านั้น
มันดับไปเองเลย
ไม่ต้องไปกำหนดใจละมันให้ลำบาก
พอแต่จิตรู้ว่าอันนั้นมันเป็นของไม่เที่ยง
หรือว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องชั่ว
ไม่ควรยึดถือเอาอย่างนี้
มันรู้อย่างนี้ มันก็ปล่อยวาง
ไม่ยินดียินร้ายตามเรื่องที่มากระทบกระทั่งนั้น
มันก็อยู่ไม่ได้ เรื่องต่างๆ ก็ดับไป
ใจก็เป็นปกติอยู่

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

Image by TRINHDACTRUONG from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา