กิเลสเป็นเพียงของจรมา


กิเลสเป็นเพียงของจรมา
เปรียบดั่งขณะจิตที่หลงยึดถือ
เหมือนเมฆมาบังพระอาทิตย์
หากไม่หลงยึดถือสิ่งใด
ไม่ว่าสุขทุกข์ ดีชั่ว
ก็เป็นเพียงธรรมชาติ
ที่ผ่านมาแล้วผ่านไปของเขาเอง
เหมือนกับนกบินผ่านท้องฟ้า
ย่อมไม่ทิ้งร่องรอย

หลวงตาณรงค์ศักดิ์ ขีณาลโย

Image by mohamed_hassan from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

คนฉลาดย่อมหลบหลีกจากความคิดปรุงแต่ง


คนส่วนมากขี้ขลาดต่อการทำจิตให้ว่าง
โดยเกรงไปว่า เขาจะพลัดตกลงไปในความว่าง
เขาเหล่านั้นไม่ทราบว่า
จิตของเขาเองเป็นความว่าง
คนโง่มัวแต่หลบหลีกปรากฏการณ์ต่างๆ
ไม่หลบหลีกจากความคิดปรุงแต่ง
ส่วนคนฉลาดย่อมหลบหลีกจากความคิดปรุงแต่ง
และไม่ต้องหลบหลีกปรากฏการณ์

คำสอนฮวงโป

Image by ItthiC from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา