เหยื่อคนแรกของกิเลส          เมื่อใดก็ตามที่ท่านสร้างกิเลสขึ้นในจิตใจ ท่านย่อมตกเป็นเหยื่อคนแรกของความทุกข์ที่ท่านสร้างขึ้นเอง...

                                                                                                   ท่านอาจารย์โกเอ็นก้า