ความสุข


ความสุขมิใช่การที่ได้อะไรมา 
หรือ การเสียอะไรที่ไม่ต้องการออกไป 
แต่มันคือ 
ความปกติและสงบแห่งใจ
ในทุกๆ ขณะที่เกิดการรับรู้

การเดินทาง แห่งจิตวิญญาณ

Image by sujithta from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

เพียงรู้ทันอารมณ์ทั้งสุขและทุกข์


ใจ..นี้แหละเป็นผู้สร้างปัญหา
ไปหลงอารมณ์ว่าเป็นตัวเป็นตน 
เลยถูกอารมณ์ผูกรัดเอาไว้ 
ใจ..จึงว้าวุ่นหาความสงบในชีวิตไม่ได้ 
ผู้มีปัญญาท่านจึงศึกษาอารมณ์ 
เพื่อแก้จิตแก้ใจไม่ติดข้องกับมัน
เห็นอารมณ์ก็ตั้งอยู่ตามสภาพของมัน 
เป็นเพียงสภาวะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเท่านั้น 
สุขเกิดขึ้นก็รู้ ทุกข์เกิดขึ้นก็รู้ 
จิตตามรู้อารมณ์ทุกขณะ 
ถ้าจิตโน้มไปหาสุข เราก็ดึงมันไว้ 
ถ้าจิตเอียงไปทางทุกข์ เราก็ดึงมันไว้  
จะดึงมันด้วยวิธีใด
ที่จริงไม่ใช่การดึงอะไรหรอก 
เพียงรู้ทันอารมณ์ทั้งสุขและทุกข์
ว่ามันเป็นตัว "วัฏฏะ" หมุนวน
แปรเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัย
เมื่อรู้เท่าธรรมดาของโลกอยู่อย่างนี้ 
โดยไม่ติดข้องในอารมณ์ทั้งปวง 
จะเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้...

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

Image by FelixMittermeier from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา