ให้กลับมารู้สึกตัวให้ทันเพราะความรู้สึกตัวไม่ชัด 
ความรู้สึกตัวไม่หนักแน่นพอ
ความรู้สึกตัวไม่ทั่วพร้อมพอ 
จิตจะหลงทางเข้าไปใน
ความคิดปรุงแต่งทันที 
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้าย
พอได้โอกาสปุ๊บ ปรุงแต่งปั๊บทันที
ขอให้กลับมารู้สึกตัวให้ทัน

 หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท


จิตมีหน้าที่คิด สติมีหน้าที่รู้...


จิตมีหน้าที่คิด...
สติมีหน้าที่รู้...
ตามรู้ไปเรื่่อยๆ...
ถ้าเผลอนิดเดียว จิตจะแฉลบเข้าไปในความคิดทันที
ให้กลับมารู้สึกตัวให้ชัดไว้เสมอ
เมื่อสติรู้ เห็น ความคิด มันจะรับรู้เฉยๆ
แล้วผลักความคิดออกไปเอง....

หลวงพ่อมหาดิเรก พุทธยานันโท

เมื่อใจว่าง แสงสว่างเกิดขึ้นเอง


       
          กายของเราเป็นรูปแบบของธรรมะ มีหน้าที่แสดงธรรมะให้ใจของเราดู ใจของเรามีไว้เพื่อดูธรรมะที่เกิดขึ้นที่กาย ทุกๆส่วนของกายที่เราเรียกว่าอารมณ์ ใจเราก็ดูเพื่อให้ใจเรารู้ทั้งหมด เมื่อใจรู้หมดแล้วใจก็วาง เมื่อใจเราวาง...ใจของเราก็ว่าง เมื่อใจของเราว่างแล้ว แสงสว่างก็เกิดขึ้นมาเอง เมื่อแสงสว่างเกิดขึ้นแล้ว ญาณคือความรู้ ก็มองเห็นอะไรหมดทุกๆ อย่างที่จะผ่านเข้ามาในความว่าง

                                                                                                      หลวงปู่คูณ สิริจันโท