ความสุขไม่มีในโลกนี้พระพุทธเจ้าตรัสเทศนาว่า
ความสุขไม่มีในโลกนี้
มีแต่ทุกข์เกิดขึ้นแล้วดับไป
ทุกข์อันนี้เกิดขึ้นมาใหม่
แล้วทุกข์อันนั้นดับไป
ทุกข์ใหม่เกิดขึ้นมาอีก
เมื่อเห็นตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วก็หมดเรื่อง
ไม่ต้องไปขอความสุขจากใคร

 หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

แดนดับของตัณหาคือการวางการปฏิบัติ พวกเราอย่าเข้าไปยึด ไปหมาย
อย่าเข้าไปเป็นเจ้าของความสุขหรือความทุกข์เลย
ปล่อยไปตามเรื่องของมัน 
ถ้าพวกเราเข้าไปยึดถือมันก็เป็นตัณหา
แดนเกิดของตัณหา ก็คือความอยาก
แดนดับของตัณหา ก็คือการปล่อยลง วางลง
ให้คงเหลือไว้แต่ความว่างนั้นเอง

หลวงปู่คูณ สิริจันโท

รู้แล้ววาง คือสงบแท้จริง          เวลาเจริญสติ เราจึงควรวางใจให้เป็นกลาง เพราะถ้าเพ่งเข้าในเมื่อไร ใจอาจจะสงบ แต่เป็นความสงบเพราะไม่รับรู้อะไร เหมือนกับเก็บตัวอยู่ในห้องก็รู้ว่าสงบ แต่ที่จริงเพราะปิดใจไม่ให้รับรู้อะไร เหมือนกับเก็บตัวอยู่ในห้องก็รู้ว่าสงบ แต่เมื่อสร้างความรู้ตัว รู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับกายกับใจ รู้โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง ไม่ได้เอาความสงบ เพราะความสงบมันไม่จีรังยั่งยืน มันขึ้นกับสิ่งแวดล้อม แต่ถ้าเรารู้แล้ววางๆ ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหน ก็สามารถสงบได้ทุกที่..

                                                                                                 พระไพศาล วิสาโล