นั่นไม่ใช่แนวทางแห่งอิสรภาพเลย


ไม่มีใครหลุดพ้นได้หรอก
ถ้ายังพยายามเติมเต็มทุกความต้องการของตัวเอง 
หาทุกอย่างมาครอบครอง 
นั่นไม่ใช่แนวทางแห่งอิสรภาพเลย
อาตมาเข้าใจแล้วว่า 
อิสรภาพจะเกิดก็ต่อเมื่อ
เราปล่อยวางความถวิลหาทุกอย่าง...

พระอาจารย์อมโรภิกขุ

Image by aalmeidah from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา