ยังเดินนอกทางอยู่


ปฏิบัติจริงๆ จะเป็นคนปกติ ธรรมดา
คนภายนอกดูไม่ออกหรอก
มันเป็นความเป็นปกติ
ความเป็นธรรมชาติ
ความเป็นธรรมดา 
ถ้าเราปฏิบัติ แล้วเรารู้สึกว่า...
อีโก้เยอะ ตัวตนเยอะ 
ต้องวางฟอร์มว่าเราเป็นนักปฏิบัติ
อย่างโน้น อย่างนี้ ให้เข้าใจว่า
ยังเดินนอกทางอยู่

พระมหาวรพรต กิตฺติวโร

Photo by Artem Kovalev on Unsplash

อ่านฉบับเต็มได้ที่


ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา