แค่นี้จิตก็เกิดปัญญาแล้ว


แค่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้น 
เห็นกิเลส
เห็นมันดับไป 
ถ้าไม่ไปแทรกแซง 
มันก็จะดับให้เห็นเอง 
ไม่ต้องคิด
แค่นี้จิตก็เกิดปัญญาแล้ว 
เป็นวิปัสสนาด้วย
บางคนอดคิดไม่ได้ 
จิตมันไม่ยอม ก็ปล่อยมันก่อน 
ให้มันคิดไป ในขณะที่มันคิดทบทวน
คิดเทียบเคียงอยู่ ก็ให้รู้ทันว่า
มันมีการเจริญปัญญา 
แต่ปัญญาตรงนั้นเป็นปัญญา
ที่ยังต้องอาศัยความคิด 
ยังไม่ใช่วิปัสสนา ตอนวิปัสสนาจริงๆ นะ 
แค่เห็นแล้วเข้าใจ เห็นแล้วเข้าใจ 
ไม่พูดอะไรเลย ตอนเห็นจริงๆ 
ที่วิปัสสนาเกิดความเข้าใจจริงนะ 
ไม่พูดในใจ... 

พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

Image by ColiN00B from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

คัมภีร์พระไตรปิฏกมันอยู่ในใจหมด


สิ่งนั้นเป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นสุข
เราไม่ต้องไปนึกคิดพิจารณาให้มันลำบากใจ
เพราะความจริงมันปรากฏกับเราอยู่แล้ว  
ทุกลมหายใจ ทุกขณะจิต
เรากำหนดจิตดูมันเท่านั้น
สุขก็รู้  ทุกข์ก็รู้    
ไม่สุข ไม่ทุกข์  ก็รู้
ความโศกเศร้า ความโทมนัสน้อยใจ
หรือความน้อยเนื้อต่ำใจ อะไรที่มีอยู่ในใจเรา
เราก็รู้เมื่อเรามีสติ
อ่านลงไปซิ
คัมภีร์พระไตรปิฏกมันอยู่ในใจหมด

หลวงพ่อพุธ  ฐานิโย  

Image by julio_55 from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา