ทำบุญ ให้บอกบุญ


          ทำบุญด้วยตนเอง สร้างด้วยตนเอง ไม่บอกให้ใครรู้ เราได้บุญโขก็จริง แต่ไร้ข้าบริวารเพื่อนมิตร อยู่แต่ตนเอง อย่างคนปัจจุบัน เวลาทำบุญไม่ยอมบอกใคร อยู่ด้วยตนเองไม่มีเพื่อน ถ้าหากเราอยากทำเองจริงหมด ให้ประกาศนะว่า พี่น้องทั้งหลายทุกคนจงโมทนาในบุญข้าเจ้าด้วยนะ ใครอยากทำไรเสริมร่วมกะข้าเจ้าก็ทำ ในที่สุดมาก็ขอโมทนาด้วยกันนะ เราก็เป็นใหญ่มีบริวารมากมายเยี่ยงต๋าป๊ะอิน (พระอินทร์) พูดไหนก็ได้นั่น หากเขาไม่ทำไม่เป็นไร เราบอกเขาแล้ว อานิสงส์มันเกิดแล้วเน้อ

                                                                                      หลวงปู่ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา

ใจที่มีความสุขเป็นฉันใดใจไม่นึก ใจไม่ถือ ใจวางเสียนั้นแหละ เรียกว่า ได้รับความสุขกายสบายใจ

หลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป

มีธรรมแล้วจะเห็นโทษของสุขมีธรรมแล้วจะเห็นโทษของสุข
เห็นคุณประโยชน์ของทุกข์

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย