เราก็เชื่อว่า วัฏสงสารเป็นเรื่องง่ายกว่านิพพาน


เราเชื่อในธรรมชาติที่ไม่บริสุทธิ์
มากกว่าธรรมชาติบริสุทธิ์ของตัวเอง
แต่กระนั้นก็ชอบพูดถึง "ความหลุดพ้น"
ความหลุดพ้น
เกิดขึ้นได้จากการไม่ต้องทำอะไรเลย
วัฏสงสาร เกิดขึ้นเพราะ
เราต้องทำอะไรมากมาย
แต่เราก็เชื่อว่า
วัฏสงสารเป็นเรื่องง่ายกว่านิพพาน
ถ้านี่ไม่เรียกว่า "ความไม่รู้"
แล้วจะเรียกว่าอะไร

ท่านเจ็ตซึน คานโดร รินโปเช
เพจ Nyingma Teachings
.
You trust your impure nature more than your pure nature 
- and yet talk about enlightenment. 
Enlightenment arises by not doing anything. 
Samsara arises because you have to do so many things. 
But you still see that – Samsara – as being easier than Nirvana. 
If this is not ignorance, what is?
.
~ Jetsün Khandro Rinpoche

Image by sogard from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

การอยู่กับปัจจุบัน


ในทางพระพุทธศาสนา
ไม่ได้หมายความว่า
ห้ามคิดเรื่องอดีตอนาคตโดยสิ้นเชิง 
แต่หมายถึงการไม่พัวพันอยู่กับความคิดเช่นนั้น
เป็นการฝึกละนิสัยที่ชอบหลบ
ไปอยู่กับความทรงจำหรือความเพ้อฝัน 
เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สบายกายสบายใจในปัจจุบัน

พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ

Photo by Samantha Gades on Unsplash 

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา