ในความรู้ตัวตามธรรมชาติ


คุณอาจเริ่มผูกมิตร
กับความวิตกกังวล ความเครียด 
ความโศกเศร้าของคุณได้ง่ายๆ 
โดยการโอบอุ้มมันไว้
ในความรู้ตัวตามธรรมชาติ

ท่านมิงจูร์ รินโปเช

Image by TienSinh from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

ผู้ใดทำได้ ผู้นั้นเป็นพระอริยเจ้า


มีตาดี ทำเหมือนคนตาบอด
มีหูได้ยินเสียง ทำเหมือนเป็นคนหูหนวก
มีลิ้นพูดได้ ทำเหมือนเป็นคนใบ้
มีกำลังแข็งแรง  ทำเป็นคนวิกลจริต
ผู้ใดทำได้ ผู้นั้นเป็นพระอริยเจ้า

หลวงปู่ขาว อนาลโย

Image by kanhaiskan from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา