อยู่ในโลกเพื่อเหยียบโลกเล่น


คนที่เข้าใจโลกถึงขั้นมองเห็นอะไร ๆ 
ที่คนอื่นเขาเครียดกันจะเป็นจะตาย
เป็นเรื่องขำขันได้ ก็จะอายุยืน 
อยู่ในโลกแต่ไม่หลงโลก 
อยู่ในโลกเพื่อเหยียบโลกเล่น 
ไม่ใช่แบกโลกไว้บนบ่า 
คนอย่างนี้หายาก 
แต่มีอยู่ที่ไหนคนอยู่ใกล้ก็มีความสุข

ท่าน ว.วชิรเมธี

Image by CaiHuuThanh from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา


 

เป็นอิสระ..


เมื่อเป็นอิสระจากความคิด
เรื่องผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้
ดำรงสภาวะธรรมชาติภายในได้เสมอ
ถือว่าได้ถึงแล้วซึ่งธรรมดาหรือความเป็นเช่นนั้น
.
เมื่อรู้สิ่งที่ปรากฏโดยไร้อคติแห่งจิต
ถือว่าได้เข้าถึงแล้วซึ่ง
แก่นแท้แห่งความเห็นชอบและสมาธิ
.
เมื่อเห็นแล้วว่า
สังสารวัฏและนิพพาน
ไม่อาจแบ่งแยก
นั่นคือสัญญาณว่า
การรู้อย่างสมบูรณเกิดขึ้นแล้วภายใน
.
เมื่อไร้ความยึดมั่น
แม้แต่ร่างกายของตน
นั่นคือสัญญาณว่าเป็นอิสระแล้ว
จากอุปาทาน

คุรุปัทมะสัมภวะ
(ท่านคุรุ รินโปเช)


Image by jplenio from pixabay 

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา