ให้รักษาจิตเอาไว้ให้เป็นปกติ


 .. สติเราให้รู้เท่าทันจิตของเรา 
ให้รักษาจิตเอาไว้ให้เป็นปกติ 
เพื่อไม่ให้เรื่องราวต่างๆ 
ในชีวิตประจำวันของเรา
มาก่อเกิดเป็นทุกข์ขึ้นในจิต ... 
.
ถ้าเรารู้เท่าทัน มันจะไม่มีอะไรเลย 
มันก็แค่กระทบกัน
แล้วธรรมชาติมันก็ก่อเกิดเวทนาขึ้นมา 
สุขบ้าง ทุกข์บ้าง ...
พอสุขเราก็ชอบใจ 
ก็อยากให้มันได้ดั่งใจเรา 
พอทุกข์มาเราไม่ชอบใจ 
เราก็อยากผลักต้าน อยากให้มันหาย 
มันก็เกิดความขัดข้องขึ้นในจิตเรา 
เบื้องหลังของมันน่ะ ก็คือ “ มี  เ  ร  า  ” อยู่
จริงๆ ไม่มีอะไรเป็นเราเลย 
เพราะเป็นเรื่องของธรรมชาติ.. 
.
พระอาจารย์ครรชิต  สุทธิจิตโต 

Image by 95C from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา 

ถ้าหากว่า เราได้พุทโธแล้ว


ถ้าหากว่า เราได้พุทโธแล้ว 
ให้พิจารณาอย่างนี้ก่อนคือ...
หากใครเขาด่าว่าเรา ให้เรา 
ลองนั่งชั่งใจดูว่า...
เรา โกรธเขาไหม ?
ถ้ายังโกรธอยู่ 
ก็หมายความว่า...เรายังรับรู้ การด่าของเขา
เราเอาจิต...ของเรา 
ออกมารับคำด่า เรายังอดทน ไม่ได้
แสดงว่า...เรายังไม่ถึง  
หรือไม่ได้พุทโธ อย่างแท้จริงนั้นเอง

หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม

Image by Alexas_Fotos from pixabay

ที่มา  : เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา