การปฏิบัติในชีวิตประจำวันเป็นอย่างนี้โดยปกติในชีวิตประจำวัน 
เมื่อเกิดอารมณ์หงุดหงิดไม่พอใจ 
เราชอบระบายความรู้สึกออกไป
โดยการดุ หรือพูดอะไรให้คนอื่นเจ็บใจ
แต่ถ้าเรารู้สึกตัวแล้วไม่พูดอย่างงั้น
เราก็จะได้ธรรมะหลายข้อ...
ความรู้สึกตัวว่ากำลังหงุดหงิด คือสติ
และการที่ไม่ทำตามความรู้สึกนั้น คือความอดทน
เมื่อความเศร้าหมองในใจเราหาย
เกิดสำนึกในความไม่เที่ยงของอารมณ์
ความไม่เป็นตัวเป็นตนของอารมณ์ 
นั่นคือตัวปัญญา
การปฏิบัติในชีวิตประจำวันเป็นอย่างนี้


พระอาจารย์ชยสาโรภิกขุ

ติดตามหลักธรรมเพื่อการพ้นทุกข์อีกมากได้ที่ :
เพจบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา

ทุกอิริยาบถ มีสติ จะได้สมาธิ
ใครที่ยังไม่มีโอกาสจะเข้าวัดเข้าวา
มานั่งสมาธิหลับตาอย่างที่พระท่านชักชวน 
การปฏิบัติสมาธิ เอากันอย่างนี้ 
ยืน เดิน นั่ง นอน รับประทาน ดื่ม ทำ พูด คิด 
ให้มีสติอยู่ตลอดเวลา 
ทุกคนได้ฝึกสมาธิมาตามธรรมชาติแล้วตั้งแต่เริ่มรู้เดียงสา 
มาทีนี้เรามาเริ่มฝึกใหม่ นี่เป็นการเสริมของเก่าที่มีอยู่แล้วเท่านั้น อย่าไปเข้าใจผิด
ยืน เดิน นั่ง นอน รับประทาน ดื่ม ทำ พูด คิด เป็นอารมณ์จิต 
เราทำสิ่งเหล่านี้ให้มีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาเท่านั้น 
เวลานอนลงไป จิตมันคิดอะไร ให้มันคิดไป 
ให้มีสติไล่ตามรู้มันไปจนกระทั่งนอนหลับ 
ปฏิบัติต่อเนื่องทุกวันแล้ว ท่านจะได้สมาธิอย่างไม่คาดฝัน
ในขณะทำงาน กำหนดสติรู้อยู่กับงาน เวลาคิด ทำสติรู้อยู่กับการคิด 
โดยถือการทำงาน การคิด เป็นอารมณ์ของจิต
โดยธรรมชาติของจิต ถ้ามีสิ่งรู้ สติมีสิ่งระลึก 
จิตย่อมสงบ มีปีติ สุข เอกัคคตาได้ ในโอกาสใดโอกาสหนึ่งจนได้ 
ถ้าผู้ปฏิบัติตั้งใจทำจริงหลวงพ่อพุธ ฐานิโย


ติดตามหลักธรรมเพื่อการพ้นทุกข์อีกมากได้ที่
เฟสบุ๊คบ้านจตุรทวีปประทาน เพื่องานพระศาสนา