ธรรมะ ธรรมดา ธรรมชาติถ้าเห็นแจ้งแทงตลอดธรรมทั้งหมด 
อะไรก็เป็นธรรมะ ธรรมดา รู้ธรรมชาติ
แจ้งในธรรมชาติหรือธรรมะ มันก็สบาย 
ความเห็นอย่างอื่นมันก็ดับไปพร้อมกันนั้น
ความเห็นผิดมันดับ ทุกข์ก็ดับพร้อม 
ก็สบายขึ้นตามธรรมดา
ไม่ต้องมหัศจรรย์อะไรหรอก มันเป็นธรรมชาติ

หลวงปู่บุญฤทธิ์ บัณฑิโต

เรียนกาย เรียนใจ ไม่หลงหนังสือตัวเล็กๆ มันเรียนง่าย 
เรียนแล้วก็หลง 
เรียนตัวใหญ่ คือ 
เรียนกาย เรียนใจของตัวเอง 
ถ้าได้ตัวนี้ละ ไม่มีหลง

พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร 
ถ่ายทอดคำสอนหลวงปู่มั่น

ไม่ยึด ไม่ทุกข์ผู้ที่ไม่ทุกข์ก็คือผู้ไม่เข้าไปยึดเอาสิ่งนั้นๆ มาเป็นตัวเป็นตนนั่นเอง

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี